Monday, April 6, 2009

Topik 1 : Pengucapan Awam

Pengenalan

 • Pengucapan merupakan satu kaedah berkomunikasi secara lisan 
 • Dilakukan dalam situasi yang terancang iaitu tempat, masa dan isu yang disampaikan telah ditetapkan
 • Abdul Mua'ti Ahmad, (1994) dalam bukunya; Panduan Pengucapan Awam, menyatakan bahawa "Pengucapan Umum menggunakan anggota komunikasi verbal dan bukan verbal".

Proses Ucapan (terdiri daripada empat perkara utama iaitu:)

Perucap
Individu yang bertanggungjawab meluahkan isi bicaranya di khalayak dengan tujuan tertentu

Bahan Ucapan/Skrip
Kandungan isi bicara yang diluahkan

Audien
Kumpulan manusia yang mendengar bicara dan seterusnya bertindak balas terhadap bicara tersebut

Persembahan Ucapan/Situasi
Gaya ucapan disampaikan atau keadaan sesuatu ucapan diadakan

Kepentingan

 • Memudahkan penerimaan idea dan meluaskan pengaruh seseorang.
 • Membantu meningkatkan kerjaya seseorang di alam pekerjaan.
 • Mempromosikan bisnes.
 • Memudahkan idea disampaikan kepada ramai orang dalam jangka masa yang pendek.
 • Membantu sesuatu keputusan dibuat dengan lebih mudah dan tepat.
 • Memberi semangat kepada pihak audien dalam melakukan sesuatu tindakan.
 • Membantu seseorang berfikir secara tepat, cekap, imaginatif, dan kritis.
 • Meningkatkan keupayaan daya ingatan.
 • Meningkatkan keyakinan, keterampilan dan kepimpinan diri seseorang.

Jenis-jenis Ucapan

Pengkelasan Ucapan
1. Berdasarkan Ucapan
 • Informatif/Pemberitahuan
-Untuk memberi maklumat
-Matlamat perucap adalah untuk memaklumkan atau menerangkan kepada audiens tentang sesuatu konsep, fenomena, perkara, proses, idea dan sebagainya.
-Contohnya, Ceramah Motivasi
 • Pemujukan
-Untuk memujuk
-Menerusi ucapan, perucap cuba mempengaruhi fikiran audiens untuk menghasilkan perubahan dari segi citarasa, sikap, kepercayaan, fahaman atau tindakan.
-Contohnya; jurujual, hakim, peguam, ahli politik dan pegawai motivasi
 • Menghibur
-Tujuan untuk membangkitkan suasana ceria dan menyeronokkan.
-Di majlis keraian. Tetamu khas yang diminta berucap menyentuh hal-hal yang melucukan dan menarik minat audien.
 • majlis Khas
-Ucapan berlangsung dalam sesuatu majlis yang bersifat rasmi. Teks ucapan akan disediakan oleh AJK untuk tetamu yang berucap.

2. Berdasarkan Cara
 • Impromptu
-Disampaikan secara spontan. Perucap hanya membicarakan isu-isu ringan yang menyentuh hal-hal yang telah berlalu, isu semasa, harapan dan ramalan masa hadapan.
-Isi ucapan berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kemahiran.
 • Menghafal
-Ucapan disediakan dengan lengkap
-Perucap hafal teks
-Contohnya, perbahasan dan pidato
 • Membaca Teks
-Membaca sebuah skrip atau teks
-Ucapan ini dilakukan sekiranya terdapat fakta-fakta yang penting, setiap perkataan tercatat perlu dibaca.
-Contohnya; Pembentangan Belanjawan Tahunan oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan
 • Extemporaneous (ucapan yang cukup persediaan)
-Menggabungkan ketiga-tiga jenis ucapan
-Perucap hanya menghafal bahagian-bahagian tertentu
-Contoh seorang penceramah agama
1. Impromptu - berucap berdasarkan pengalaman dan kemahiran.
2. Hafal - hafal petikan dan contoh-contoh
3. Baca teks - menyediakan isi-isi utama

Ciri-ciri Perucap Yang Baik

1. Berpengetahuan
 • Menguasai bidang
 • Berpengetahuan luas
 • Sensitif pada topik
2. Berkeyakinan
 • Yakin terhadap diri, persediaan dan penguasaan topik.
3. Berkemahiran Berucap
 • Berkeupayaan untuk mengawal dan menarik perhatian audien kepada ucapannya.
4. Peribadi/Perwatakan Baik
 • Audien menilai perucap termasuk cara berpakaian, berjalan ke tempat ucapan, gerak-geri fizikal dan lain-lain.

Sifat-sifat Perucap yang tidak baik

Perucap yang tidak baik:
 • Seronok sendiri
 • Wayang Kulit
 • Penyajak Kabur
 • Kera Luku
 • Ucapan Kelambu
 • Nenek Berleter

Langkah-langkah Penyediaan dan Persembahan Ucapan berkesan

Langkah-langkah:
 1. Mengawal gugup
 2. Menganalisi diri
 3. Mengumpul bahan - situasi - audien
 4. Menyusun bahan
 5. Merancang teks
 6. Berlatih
 7. Menyampaikan ucapan

Teknik Penyampaian Berkesan 

Peringkat Persediaan:
 • Menetapkan tujuan
 • Analisis diri
 • Analisis audien
 • Analisis majlis
 • Menulis teks ucapan
 • Latihan

Peringkat Penyampaian
 • Bersedia mental dan fizikal
 • Tunjukkan keyakinan semasa berdiri untuk berucap

Peringkat Refleksi
 • Pengucap yang baik akan sentiasa memperbaiki diri. Salah satu contoh dengan edaran
 • Contoh: Borang penilaian kepada audien

Etiket Dan Etika Dalam Pengucapan Awam

Etiket
Melakukan sesuatu dengan betul, kena masa dan tempatnya termasuklah menjaga penampilan diri dan protokol panggilan hormat.

Etika
Berkait dengan darjah betul atau salahnya sesuatu perlakuan manusia. Perkara penting dalam pengucapan :
 • Kejujuran
 • Menyimpan maklumat
 • Kepuasan pendengar
 • Ketepatan

Tanda-tanda Kegugupan

Tanda-tanda gugup secara fisiologi
 • Jantung kencang
 • Berpeluh ketiak
 • Sesak nafas
 • Ketar lutut
 • Pitam
 • Suara lemah
 • Tubuh kaku
 • Bibir kering

Tanda-tanda gugup secara psikologi
 • Tidak berani bertentang mata
 • Takut audien
 • Bimbang lupa idea
 • Malu
 • Allergic kepada ucapan

Teknik Mengawal gugup

Sebelum berucap:
 • Pilih subjek yang diminati
 • Analisis audien
 • Susun idea dengan jelas
 • berlatih secukupnya
 • Pujuk diri sendiri
 • Senaman
 • Tarik nafas panjang-panjang
 • Matlamat ucapan munasabah
 • Tenangkan mental dan fikiran
 • Bersedia secukupnya
 • Jaga makan minum
 • Berangan
 • Memahami emosi

Semasa Ucapan:
 • Pilih audien yang mesra sebagai tumpuan di awal bicara
 • Wujud dan kekalkan hubungan mata
 • Jangan pentingkan gaya penyampaian
 • Bergerak
 • Jangan berhenti bercakap walaupun gugup
 • Berlagak seperti yakin walaupun tidak berapa yakin

Merancang Penutup

1. Kenyataan untuk diingat
 • Ulang teknik tarik perhatian
 • Rujuk tema
 • Bentuk perasaan
 • Beri cabaran
 • Soalan 
 • Rayuan

2.
Elakkan
 • Tukar gaya bercakap
 • Mengaku lupa idea
 • Minta maaf keterlaluan
 • Huraian panjang

3. Review
 • Beritahu hendak berhenti
 • Ringkaskan idea utama
 • Ulang sebut idea utama

4. Menyediakan audien untuk berhenti mendengar

Kaedah Latihan

Berlatih:
 1. Jangan berlatih bahasa badan
 2. Jangan berlebihan
 3. ukur masa
 4. Hayati ucapan Berlati guna APD
 5. Rujuk nota
 6. Rakaman
 7. Buat penilaian
 8. berlatih 3-6 kali
 9. Hafal idea

Petua dalam Ucapan

1. Bahasa badan
 • Pergerakan Non-verbal: kepala, bahu, mata, mimik muka, tangan/jari
2. Penggunaan mikrofon
 • Jarak - sejengkal, laraskan volume, biarkan ditiangnya, kedudukan - audien dapat lihat muka (bawah paras dagu)
3. Pengawalan suara
 • Nada, kelantangan, pengulangan, jeda, sebutan tepat
4. Kaedah jawab soalan
 • Dengar soalan - tumpuan, jangan melayang fikiran
 • Ulang sebut soalan - minta diulang, sebut sendiri, rumusan
 • Definisi istilah, Soalan pendapat, Pecahkan soalan, Soalan fakta

Penutup

Perucap yang cemerlang merupakan perucap yang sentiasa berupaya dalam menyampaikan setiap ucapannya dengan baik dan berkesan tanpa mengira audien, suasana, dan saluran berucap.

No comments:

Post a Comment